Tjänster och verksamhet


Tekniska Byrån är ett konsultföretag verksamt inom följande områden och nischer:

Elprojektering
I samtliga projektskeden såsom förstudier, projektering och konstruktion.

Läs mer
>>>

Intelligenta Fastigheter (fastighetsautomation)
Information, koncept, projektering, programmering, produktinformation, dokumentering, översättning och utbildning .

Läs mer
>>>

Programmering
Programmering för KNX/EIB(ETS), SCADA, , OPC, IHC, PLC samt HTML, ASP, PHP, VB, SQL.
för applikationer på web (IoT) och i fastigheter.

Läs mer
>>>

Web-produktion
För företag med verksamhet inom elteknikbranschen.

Läs mer
>>>

Produktinformation
I tryck och på Internet.

Läs mer
>>>

Utbildning
Inom KNX, elteknik, CAD och intelligenta styrsystem.

Läs mer
>>>

Projekthantering och CAD-samordning
Projekthantering av stora projekt med kraftfull IT-teknik som grund.

CAD-samordning I projektform. Samplottning, vektorisering och digitala arkiv.

Läs mer
>>>

Information och artiklar
Till facktidningar, företag m.m. inom området elteknik främst fastighetsautomatisering.

Läs mer
>>>

Sammantaget är vi ett brett rådivande konsultföretag inom elteknik med fokus på ny teknik och innovativa lösningar.

 

 


Ytterligare tjänster
Ritningsutskrifter (Plottning)
upp tillA0XL i färg >>>

 

 

 

 
2021-08-12

© Tekniska Byrån