Intelligenta hus
Översikt

Idag finns flera möjligheter att utöka funktioner i fastigheter för att nå fördelar i form av komfort, miljö, säkerhet och ekonomisk lönsamhet.

Med begreppet intelligenta hus eller intelligenta fastigheter avses det som gör själva huset intelligent; alltså exempelvis el-,tele-, inbrott- och säkerhetsinstallationer. Idag används även begrepp som smarta hus och fastighetsautomation. Det är den snart hundra år gamla elinstallationstekniken som kommer att omfatta mer än bara belysning och kraft.

Ett intelligent hus är en fastighet som försetts med ett intelligent styrsystem av typen KNX. Det intelligenta systemet tar emot information från sensorer;. tryckknappar, rörelsedetektorer, läckagegivare och fuktsensorer m.m. Informationen bearbetas och skickas vidare till aktorer, belysning, lås, ventilation, värme och larmsirener etc.

Ett intelligent system kan så mycket mer än ett traditionellt system, därför uppstår vinster direkt vid inköp av anläggningen – man får så mycket mer för samma kostnad. Vid installation av en traditionell elanläggning med t.ex. värme- och ventilationsreglering, ett inbrottslarm och ytterbelysning via tidur. kan man för nästan samma kostnad satsa på ett intelligent styrsystem som tar hand om alla funktioner och kan styra den mer intelligent. Ett exempel på en intelligent funktion kan vara att ventilationen och värmen sänks när ingen befinner sig i fastigheten.

 

 

Läs mer

 

Idag finns möjligheter att skapa det intelligenta huset och samtidigt få inbrottslarm och säkerhet på köpet.

Detta går att installera både vid nybyggnad och i efterhand i befintliga anläggningar.

Se även gärna
www.smartbuildingcenter.net

www.smartavillor.se

Läs mer om;

Intelligenta hus

Tekniken

Kontor, bostäder, produktionlokaler, och
offentliga byggnader

Inbrottslarm

Exempel

Funktioner

Intelligenta system


2023-08-24

© Detta material är skyddat
enligt lagen om upphovsrätt.
All kopiering är därför förbjuden.
Tekniska Byrån